Startup Valuation Calculator: Waar start ik?

Probeer je een inzicht te krijgen in hoeveel je startende onderneming waard zou kunnen zijn? Eerst en vooral is het belangrijk op te weten dat de waardering van start-ups niet op dezelfde manier werkt als de waardering van gevestigde bedrijven. Omdat startups een hoge mate van onzekerheid met zich meebrengen en vaak weinig of geen inkomsten hebben, kunnen we geen traditionele kwantitatieve waarderingsmethoden gebruiken. In plaats daarvan gebruiken investeerders vaak een mix van meerdere kwalitatieve evaluatiemodellen om de valuatie van een bedrijf in te schatten. Deze startup valuation calculator is gebaseerd op de stappen die een Angel Investor zou nemen om de valuatie van een bedrijf in te schatten. Het zal je dus helpen om een ruw idee te krijgen van de waardering van je bedrijf. Voordat je begint, zijn er een paar dingen die je moet weten:

  • Deze valuation calculator is enkel geschikt voor startende en pre-winst ondernemingen.
  • Wees eerlijk in je antwoorden. Plaats jezelf in de schoenen van een Angel en vraag jezelf af hoe zij de vragen over jouw bedrijf zouden beantwoorden.
  • Het resultaat is bedoeld als een ruime schatting, en mag niet worden beschouwd als een precieze berekening. Bij bedrijfswaarderingen is het aan te bevelen ongeveer 3 verschillende waarderingsmethoden te gebruiken.

Gebruik deze calculator om de valuatie van je bedrijf te berekenen

Enkele overwegingen bij de waardering van start-ups:

Marktkrachten

Een van de meest bepalende factoren voor de waardering van een startup zijn de marktkrachten in de sector waar het bedrijf in actief is. Wanneer een investeerder aftast of hij/zij zal investeren, peilt hij/zij doorgaans naar de potentiële omvang van een exit van een bedrijf in een bepaalde sector. Op basis hiervan zullen ze bepalen hoeveel eigen vermogen er nodig is om hun return on investment (“ROI”) doel te bereiken. Bepaalde sectoren zijn meer populair dan anderen. Denk aan Fintech, duurzaamheid, AI, healthtech, cryptocurrency enzovoort. Bedrijven in deze sectoren zullen vaak een hogere waardering kunnen afdwingen dan bedrijven in een soortgelijke groeifase, maar in een andere sector. Omgekeerd zie je hetzelfde: als je actief bent in een sector met sombere vooruitzichten en stagnatie, zal het bedrag dat een investeerder bereid is te betalen aanzienlijk lager zijn. Dit ondanks de eventuele successen in het verleden of het heden. 

Het perspectief van de investeerder en de trade off van de ondernemer

Een fundamentele strategie om als Angel geld te verdienen bestaat erin om aandelen in een bedrijf te kopen wanneer het nog jong, onbewezen en betaalbaar is. De investeerder zal zijn aandeel op een later tijdstip verkopen wanneer het bedrijf zijn visie heeft verwezenlijkt en zijn toegenomen valuatie heeft aangetoond. Een investeerder zal beslissen hoeveel een bedrijf waard is op basis van verschillende factoren, waaronder hoe matuur het bedrijf is (business plan / MVP, winstgevend, tussenin) en wat het nog moet verwezenlijken. Aan de andere kant moet je als ondernemer voldoende investeringen binnenhalen om jouw bedrijf te laten groeien en jouw belangrijkste mijlpalen te halen. En tegelijkertijd moet je een voldoende groot aandelenbelang behouden om jezelf te blijven motiveren.


Leer meer over hoe je de valuatie van je bedrijf berekent met behulp van deze Startup Valuation handleiding met tips en andere waarderingsmethodes.